Over EPCN

GEEN EXAMENSTRESS

Aangenaam 
kennis te maken.

EPCN Examenbureau is een onafhankelijk bureau gespecialiseerd in verschillende vormen van examinering, toetsing en evaluatie van leer- en functioneringsprestaties.

EPCN heeft, met haar 20 jaar, ruime ervaring in het adviseren bij de ontwikkeling van nieuwe certificeringstelsels en het vaststellen van vakbekwaamheidseisen. 

Onze examens zijn voor een belangrijk deel gericht op HSEQ zoals examens op het gebied van ARBO, Veiligheid, Gezondheid & Milieu en ATEX. De examens maken deel uit van de erkende certificeringsstelsels. VCA, SSVV Opleidingen Gids en ATEX. 

Samen met brancheorganisaties, bedrijven, opleiders en certificerende instanties stelt EPCN vakbekwaamheidseisen van functies vast om vervolgens op bedrijfsniveau en individueel niveau gerichte toetsen te ontwikkelen en af te nemen. 

Contact

Heeft u vragen?
Wilt u met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheden voor uw organisatie? 
Of wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen? 

Wij maken graag een afspraak!

Neemt u contact op met onze adviseur voor een afspraak of vraag een offerte aan.

EPCN Examenbureau
Suikerbakkerstraat 38
3194 AK HOOGVLIET ROTTERDAM
TEL: 010-2380340
epcnexamens@epcn-examens.nl

Contact

Onze Mensen

Maak kennis met de mensen achter EPCN

Werken bij EPCN

Examenleider / Toezichthouder examens

De Examenleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van examensessies van digitale en schriftelijke theorie examens.

Rol:
De Examenleider geeft leiding aan het examenproces. Dat wil zeggen dat hij aanwijzingen geeft aan surveillanten en kandidaten met betrekking tot de uitvoering van de theorie examens. 

Taken en verantwoordelijkheden:
 • Ontvangst en controle van het (digitale) examenpakket en examenmiddelen van ons examenbureau. 
 • Het instrueren en leidinggeven aan de surveillanten.
 • Toezicht op het (digitale) examen en de daarmee verband houdende organisatorische werkzaamheden.
 • Het (doen) controleren van de identiteit van de examenkandidaten.
 • Bewaken van de geheimhouding van de examenopgaven.
 • Beoordeling inrichting van examenlocatie.
 • Uitreiken en innemen van de examenopgaven en middelen.
 • Het opstarten en afsluiten van digitale examens op de computer.
 • Het zorgdragen voor een goede orde tijdens het examen en overige zaken zoals vastgelegd in het examenreglement.
 • Het opstellen van het procesverbaal.

Verdere taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven in de werkinstructies en procedures in het persoonlijk handboek van het betreffende soort examen. De toezichthouder volgt deze instructies strikt op. De Examenleider bepaalt, eventueel in overleg met aanwezige leden van de examencommissie wat er moet gebeuren in geval van calamiteiten of onregelmatigheden.

Profiel:
De Examenleider heeft en behoudt het gezag tijdens uitvoering van examens. Hij/zij beschikt over deze kwaliteiten, onder andere, door zijn/haar persoonlijkheid ten aanzien van uitstraling, niveau, communicatie en overtuigend optreden.

Het profiel dat hieraan tegemoet komt is:
 • leeftijd tenminste 23 jaar
 • MBO+/HBO opleidingsniveau
 • Overtuigend kunnen communiceren
 • Overwicht uitstralen
 • Situatie overzicht hebben en beheersen
 • Zorgvuldig en nauwgezet uitvoeren van procedures
 • Beslissingen nemen, in het bijzonder bij calamiteiten
 • Enige kennis m.b.t. PC’s, systemen in het kader van digitale examens die via
 • Internet oproepbaar zijn
 • Consistent gedrag, standpunt bepalen
 • Gevoel/inzicht in situatie van examenkandidaten
 • In staat om spanning en stress weg te nemen/ verminderen
 • Zorgen voor een goede en rustige sfeer tijdens de examens
Share by: