EPCN Nieuwsmailingen

 • door 18a7cf31cf5c057626341cbb9019fa6462d044c1
 • 23 aug, 2017

Lees hier onze nieuwsmailingen terug

door 18a7cf31cf5c057626341cbb9019fa6462d044c1 22 nov, 2017

 • VCA Update. Lees meer
 • Buitenwacht, nieuwe examen-invoering per 1 maart 2018.  . Lees meer
 • Meer informatie over het nieuwe MPCE (multimediaal praktijkgericht computerexamen) buitenwacht. Lees meer
 • Gasmeten theorie-examen. Lees meer
 • Onafhankelijke examinering. Lees meer
 • Vaardigheidstraining examinatoren: in company mogelijk. Lees meer
 • Erkenning opleiders per kwalificatie. Lees meer

door 18a7cf31cf5c057626341cbb9019fa6462d044c1 06 okt, 2017
Examinatoren die het SOG praktijkexamen willen afnemen dienen voor de autorisatie door het erkende Examencentrum SOG de training examinatorvaardigheden te volgen. Omdat de verantwoording, erkenning en registratie van de examinatoren volledig bij de Examencentra SOG ligt, dient de aanmelding vanuit het Examencentrum te geschieden.

Het aanmeldingsformulier is aan te vragen via epcnexamens@epcn-examens.nl. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een automatische bevestiging. Twee weken voor de trainingsdag ontvangt de deelnemer de uitnodiging met alle informatie. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt VCA Infra het recht om een andere datum voor te stellen. Kosteloos annuleren kan tot twee weken voor de gekozen datum.

De kosten voor de training bedragen € 275,00 excl. btw per deelnemer.
Dit is inclusief cursusmateriaal, koffie/thee, lunch en afsluitende toets.
Locatie training: Examencentrum Amersfoort, Plotterweg 1, Amersfoort.

Data 2017:
 • vrijdag 13 oktober,
 • vrijdag 24 november en
 • woensdag 13 december 2017.
door 18a7cf31cf5c057626341cbb9019fa6462d044c1 27 sep, 2017

HOOGVLIET – De examenbureaus EBVN en EPCN gaan samen. De ondernemingen, beide gevestigd in Hoogvliet, gaan in eerste instantie een joint-venture aan. In een later stadium zullen de aandelen van EPCN overgaan naar ViAlex B.V., de organisatie achter EBVN.

ViAlex werd in 2003 opgericht, in eerste instantie als IT-dienstverlener. Het bedrijf groeide door naar het aanbieden van computeropleidingen, die werden afgerond met een diploma of certificaat. Die rol van zowel opleider als examinerende instelling ging op den duur knellen, waarop het bedrijf besloot zich toe te leggen op het onafhankelijk examineren. In 2013 werd een succesvolle aanvraag gedaan om toe te treden als Examencentrum VCA, waarna op 2 januari 2014 de eerste VCA examens afgenomen werden.

EPCN werd in 2001 opgericht, aanvankelijk om de examinering te scheiden van de opleidingen die door Technicom Opleidingen werden verzorgd op het gebied van Procestechniek, Veiligheid en later MVK. Van het begin af aan is gekozen voor een zelfstandige positie van EPCN. Naast dienstverlener ten behoeve van Technicom ontwikkelde EPCN een ‘eigen’ markt, in eerste instantie met VCA examens, maar later ook met andere examens waaronder NEN 3140, VOP, VP en nog later de GORW kwalificaties, de tegenwoordige SOG examens.

Waar EBVN zich toelegde op het digitaal examineren voor het certificaat Veiligheidschecklist Aannemers (VCA), onderscheidt EPCN zich in praktijkexamens SOG (SSVV Opleidingengids). Daaronder praktijkexamens zoals Werken aan flensverbindingen, diverse hoogwerker categorieën, Gasmeten, Mangatwacht, Werken met een vorkheftruck, etc.
De wijze waarop de praktijk- en theorie-examens elkaar aanvullen is een belangrijke reden waarom de twee examenbureaus elkaar hebben gevonden. Een ander argument is dat beiden hechten aan het principe van onafhankelijke examinering. Zij verwachten dat de tendens naar het uit elkaar halen van de verantwoordelijkheden van opleiden en examineren, verder doorzet en willen hierin een voorbeeld voor de markt zijn. Van belang is dat daarbij de markt betrokken wordt, en er voldoende draagvlak voor bestaat.

EPCN wordt geleid door en is in handen van Rien Mulder. Zijn leeftijd (69) is een belangrijke overweging om het bedrijf onder te brengen bij EBVN. Rien vindt het belangrijk dat de expertise en ervaring die in ruim 15 jaar met zijn medewerkers is opgebouwd gewaarborgd blijft en het  personeel zekerheid te bieden. Vooralsnog worden beide kantoren in Hoogvliet aangehouden, inclusief de bestaande bedrijfsnamen.

De inspanningen in de uit te bouwen samenwerking zullen vooral bestaan uit het overbrengen van de kennis en klantcontacten. Rien blijft de eerste tijd aan het bedrijf verbonden. “We zullen het eerste half jaar veel samen op pad gaan”, stelt Terry Bouhuizen, directeur van EBVN.

door 18a7cf31cf5c057626341cbb9019fa6462d044c1 27 sep, 2017

Per 1-1-2018 zal het examen Buitenwacht drastisch veranderen. Hierbij willen wij u informeren over dit nieuwe examen.

Het huidige examen bestaat uit een theorie-examen (CBT) en een praktijk examen. Het praktijkexamen zal in de huidige vorm vervangen worden voor een CGI en een MPCE.

Onderdelen examen Buitenwacht:

1. Theorie-examen (CBT)
Het theorie-examen blijft zoals het is. Vanaf komend jaar is deze alleen nog in CBT vorm aan te vragen.

2. Criterium Gericht Interview (CGI)
Het CGI heeft als doel om de communicatieve vaardigheden van kandidaten in kaart te brengen. De interviewer zal tijdens een interview van ongeveer 15 minuten de kandidaten vragen stellen over de vier hoofdonderdelen van het buitenwacht werkproces. Per onderdeel worden maximaal 2 vragen gesteld. Dit betekent dat een kandidaat maximaal 8 vragen voorgelegd krijgt. De interviewer beoordeelt de antwoorden van de kandidaat aan de hand van een door de VCA Examenbank ontwikkeld antwoord- en scoremodel.

Het Criterium Gericht Interview (CGI) zal ten minste plaats moeten vinden vóór het MPCE.

3. Multimediaal Prakijkgericht Computer Examen (MPCE)
In het MPCE staan de procedurele- en toezichthoudende vaardigheden van kandidaten centraal.

Het MPCE zal altijd beginnen met de vraag “Heeft de kandidaat het CGI met succes afgerond”
Wanneer deze vraag met “Ja” wordt beantwoord, start het MPCE.


Klik hier voor een voorbeeld.


Onafhankelijke examinering

In lijn met de voorgenomen stappen richting onafhankelijke examinering zullen de interviews niet worden afgenomen door een interviewer die ook als opleider heeft opgetreden voor de kandidaat. Tenzij dit praktisch onhaalbaar blijkt te zijn. Dit aspect wordt ook verder verkend met de betreffende SOG examencentra.        

Examinatoren die met succes de examinatortraining hebben afgelegd mogen het CGI examineren


Meer informatie/ Downloads

 Documenten m.b.t. het nieuwe examen kunt u downloaden via onderstaande links:

UVE per 1-1-2018: klik hier

Toetsmatrijs per 1-1-2018 klik hier

 

We begrijpen dat u vragen heeft. Neem contact met ons op om eens van gedachten te wisselen.

Bel ons op 010-2380340 of mail naar epcnexamens@epcn-examens.nl

 


door 18a7cf31cf5c057626341cbb9019fa6462d044c1 23 aug, 2017
Nog een dikke week en dan krijgt het VCA-examen een nieuwe stijl. Wat verandert er nu precies?

Andere vraagsoorten

Het VCA examen zal bestaan uit verschillende vraagsoorten zoals:

• Meerkeuze vragen : 1 antwoordoptie is juist
• Matrix: Meerdere vragen worden gesteld waar steeds aangegeven moet worden of het  juist/ onjuist is
• Rangschik : Zet een bepaalde serie in de juiste volgorde
• Meervoudig: Meerdere antwoordopties zijn juist
• Matching:  Vragen die bestaan uit twee lijsten en de ene moet met de andere verbonden worden

Nieuwe eind- en toetstermen
Het examen is gebaseerd op de nieuwe eind- en toetstermen. Deze kunt u hier downloaden.

Cesuur

De cesuur wordt vanaf 1 september ook aangepast. Voor een voldoende moet de kandidaat onderstaande punten behalen:
• B-VCA 2600 van de 4000 punten
• VOL-VCA 4500 van de 7000 punten
• VIL-VCU 4500 van de 7000 punten

De cesuur wordt aangepast vanwege de nieuwe vraagvormen die in de examens VCA voorkomen. Deze vraagvormen kennen een andere gokkans. Omdat de gokkans wordt verrekend met de cesuur, wordt de cesuur aangepast.

Deelscores examens VCA
Bij enkele nieuwe vraagvormen wordt gewerkt met deelscores, d.w.z. dat de kandidaat een antwoord ook gedeeltelijk goed kan hebben.

Dat geldt voor onderstaande vraagvormen:
 • Meervoudig-antwoordvraag
 • Matrixvraag

Inzage en noodexamen.
Aan het einde van het examen krijgen kandidaten, als ze binnen de examentijd zitten, per hoofdstuk te zien hoeveel procent van de vragen ze in dat betreffende hoofdstuk goed hadden. Dan kunnen ze, als ze niet geslaagd zijn, zich op de hoofdstukken richten die ze minder goed gedaan hebben. 

Op verzoek kan een niet-geslaagde kandidaat in Amersfoort onder toezicht een inzage doen. 

Proefexamen.

U kunt een proefexamen maken:

Meer informatie.
 Meer weten over het nieuwe VCA-examen? Neem gerust contact met ons op. Of bezoek de VCA pagina van onze website.
door 18a7cf31cf5c057626341cbb9019fa6462d044c1 26 jul, 2017

Verreiker.   Klik hier voor de wijzigingen per 1 Januari 2017

Alle info met betrekking tot de nieuwe kwalificaties staan beschreven in de nieuwe Uitvoeringsvoorschriften.

Heeft u nog vragen? Neemt u contact met ons op via 010-2380340 of epcnexamens@epcn-examens.nl


door 18a7cf31cf5c057626341cbb9019fa6462d044c1 26 jul, 2017

Onafhankelijke Adembescherming (OA).  

Klik hier voor de wijzigingen per 18 oktober 2016.


Buitenwacht.

Klik hier voor de wijzigingen per 18 oktober 2016.


Alle info met betrekking tot de nieuwe kwalificaties staan beschreven in de nieuwe   Uitvoeringsvoorschriften.

Heeft u nog vragen? Neemt u contact met ons op via 010-2380340 of  epcnexamens@epcn-examens.nl


door 18a7cf31cf5c057626341cbb9019fa6462d044c1 26 jul, 2017

Onderstaande wijzigingen zijn per 1 januari 2017 van kracht.

Het gasmeten Theorie-examen.

Het theorie examen gasmeten bestaat uit 2 delen. Het theorie-examen (32 vragen) en het lezen van de chemiekaart (16 vragen). De examens kunnen CBT afgenomen worden. Er zijn 13 chemiekaarten, slechts 1 zal in het examen voorkomen. Wij adviseren de kandidaten om alle 13 chemiekaarten tijdens het examen bij de hand te hebben. EPCN zal bij de eerste groepsaanvraag een aantal mapjes met de chemiekaarten toevoegen.

Wilt u de chemiekaarten digitaal ontvangen? Stuur ons dan een email  epcnexamens@epcn-examens.nl

 

Praktijk

Klik hier voor de wijzigingen per 1 Januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 zal het praktijkexamen Gasmeten veranderen. Het praktijkexamen zal in CBT-vorm aangeboden worden. De praktische handelingen worden tijdens de opleiding door de docent beoordeeld. Zodra de docent een daarvoor bestemde verklaring heeft ondertekend, kan het CBT gedeelte van de praktijk gestart worden. U kunt hier kijken naar een  proefexamen.


Eisen voor de opleider

Een opleider Gasmeten dient erkent te zijn. Vanaf 1 januari 2017 is het ook niet meer mogelijk om als niet erkende opleiders Gasmeten SOG-opleidingen te geven. Deze erkenning kunt u aanvragen via VCAInfra ( info@vcainfra.nl ). 

Meer informatie vindt u hier

door 18a7cf31cf5c057626341cbb9019fa6462d044c1 26 jul, 2017

Eisen voor de opleider/ examimator.

Voor de vernieuwde kwalificatie van VVL, het zgn. VVL-h en BVL, dient de examinator opnieuw geautoriseerd te worden. Voordat deze autorisatie/ accreditatie kan plaatsvinden dient de opleider/ examinator aan de volgende eisen te voldoen:

Voor de opleider:

Iedere opleider VVLh/ BVL dient een erkenning aan te vragen voor opleiders. Deze erkenning kunt u aanvragen via VCAInfra ( info@vcainfra.nl ). Meer informatie vindt u hier


Voor de examinator:

 • Iedere examinator dient de examinatortraining te hebben gevolgd. Deze training wordt aangeboden door VCAInfra. Meer info vindt u hier.
 • Minimaal in het bezit van een B-VCA / VOL-VCA diploma.
 • Diploma TCVT W4-W08. Wilt u meer informatie over deze opleiding en waar en hoe u deze kunt volgen? Neemt u dan contact met ons op voor meer informatie op 010-2380340

Meer informatie over de eisen voor de opleider/ examinator kunt u vinden in het Uitvoeringsvoorschrift van VVL-h / BVL

Wilt u zich aanmelden om geaccrediteerd te worden? Neem dan contact met ons op via 010-2380340 of epcnexamens@epcn-examens.nl


Eisen voor de opleidings- en examenlocatie.

Alle info met betrekking tot de nieuwe kwalificatie staat beschreven in het nieuwe Uitvoeringsvoorschrift .


Tekeningen van de constructie kunt u opvragen bij EPCN. Neemt u contact met ons op via 010-2380340 of epcnexamens@epcn-examens.nl

Meer posts
Share by: