Wijzigingen SOG Verreiker

 • door 18a7cf31cf5c057626341cbb9019fa6462d044c1
 • 26 jul, 2017

Alle wijzigingen voor deze kwalificatie op een rijtje

Verreiker.   Klik hier voor de wijzigingen per 1 Januari 2017

Alle info met betrekking tot de nieuwe kwalificaties staan beschreven in de nieuwe Uitvoeringsvoorschriften.

Heeft u nog vragen? Neemt u contact met ons op via 010-2380340 of epcnexamens@epcn-examens.nl


door 18a7cf31cf5c057626341cbb9019fa6462d044c1 23 aug, 2017
Nog een dikke week en dan krijgt het VCA-examen een nieuwe stijl. Wat verandert er nu precies?

Andere vraagsoorten

Het VCA examen zal bestaan uit verschillende vraagsoorten zoals:

• Meerkeuze vragen : 1 antwoordoptie is juist
• Matrix: Meerdere vragen worden gesteld waar steeds aangegeven moet worden of het  juist/ onjuist is
• Rangschik : Zet een bepaalde serie in de juiste volgorde
• Meervoudig: Meerdere antwoordopties zijn juist
• Matching:  Vragen die bestaan uit twee lijsten en de ene moet met de andere verbonden worden

Nieuwe eind- en toetstermen
Het examen is gebaseerd op de nieuwe eind- en toetstermen. Deze kunt u hier downloaden.

Cesuur

De cesuur wordt vanaf 1 september ook aangepast. Voor een voldoende moet de kandidaat onderstaande punten behalen:
• B-VCA 2600 van de 4000 punten
• VOL-VCA 4500 van de 7000 punten
• VIL-VCU 4500 van de 7000 punten

De cesuur wordt aangepast vanwege de nieuwe vraagvormen die in de examens VCA voorkomen. Deze vraagvormen kennen een andere gokkans. Omdat de gokkans wordt verrekend met de cesuur, wordt de cesuur aangepast.

Deelscores examens VCA
Bij enkele nieuwe vraagvormen wordt gewerkt met deelscores, d.w.z. dat de kandidaat een antwoord ook gedeeltelijk goed kan hebben.

Dat geldt voor onderstaande vraagvormen:
 • Meervoudig-antwoordvraag
 • Matrixvraag

Inzage en noodexamen.
Aan het einde van het examen krijgen kandidaten, als ze binnen de examentijd zitten, per hoofdstuk te zien hoeveel procent van de vragen ze in dat betreffende hoofdstuk goed hadden. Dan kunnen ze, als ze niet geslaagd zijn, zich op de hoofdstukken richten die ze minder goed gedaan hebben. 

Op verzoek kan een niet-geslaagde kandidaat in Amersfoort onder toezicht een inzage doen. 

Proefexamen.

U kunt een proefexamen maken:

Meer informatie.
 Meer weten over het nieuwe VCA-examen? Neem gerust contact met ons op. Of bezoek de VCA pagina van onze website.
door 18a7cf31cf5c057626341cbb9019fa6462d044c1 26 jul, 2017

Verreiker.   Klik hier voor de wijzigingen per 1 Januari 2017

Alle info met betrekking tot de nieuwe kwalificaties staan beschreven in de nieuwe Uitvoeringsvoorschriften.

Heeft u nog vragen? Neemt u contact met ons op via 010-2380340 of epcnexamens@epcn-examens.nl


door 18a7cf31cf5c057626341cbb9019fa6462d044c1 26 jul, 2017

Onafhankelijke Adembescherming (OA).  

Klik hier voor de wijzigingen per 18 oktober 2016.


Buitenwacht.

Klik hier voor de wijzigingen per 18 oktober 2016.


Alle info met betrekking tot de nieuwe kwalificaties staan beschreven in de nieuwe   Uitvoeringsvoorschriften.

Heeft u nog vragen? Neemt u contact met ons op via 010-2380340 of  epcnexamens@epcn-examens.nl


door 18a7cf31cf5c057626341cbb9019fa6462d044c1 26 jul, 2017

Onderstaande wijzigingen zijn per 1 januari 2017 van kracht.

Het gasmeten Theorie-examen.

Het theorie examen gasmeten bestaat uit 2 delen. Het theorie-examen (32 vragen) en het lezen van de chemiekaart (16 vragen). De examens kunnen CBT afgenomen worden. Er zijn 13 chemiekaarten, slechts 1 zal in het examen voorkomen. Wij adviseren de kandidaten om alle 13 chemiekaarten tijdens het examen bij de hand te hebben. EPCN zal bij de eerste groepsaanvraag een aantal mapjes met de chemiekaarten toevoegen.

Wilt u de chemiekaarten digitaal ontvangen? Stuur ons dan een email  epcnexamens@epcn-examens.nl

 

Praktijk

Klik hier voor de wijzigingen per 1 Januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 zal het praktijkexamen Gasmeten veranderen. Het praktijkexamen zal in CBT-vorm aangeboden worden. De praktische handelingen worden tijdens de opleiding door de docent beoordeeld. Zodra de docent een daarvoor bestemde verklaring heeft ondertekend, kan het CBT gedeelte van de praktijk gestart worden. U kunt hier kijken naar een  proefexamen.


Eisen voor de opleider

Een opleider Gasmeten dient erkent te zijn. Vanaf 1 januari 2017 is het ook niet meer mogelijk om als niet erkende opleiders Gasmeten SOG-opleidingen te geven. Deze erkenning kunt u aanvragen via VCAInfra ( info@vcainfra.nl ). 

Meer informatie vindt u hier

door 18a7cf31cf5c057626341cbb9019fa6462d044c1 26 jul, 2017

Eisen voor de opleider/ examimator.

Voor de vernieuwde kwalificatie van VVL, het zgn. VVL-h en BVL, dient de examinator opnieuw geautoriseerd te worden. Voordat deze autorisatie/ accreditatie kan plaatsvinden dient de opleider/ examinator aan de volgende eisen te voldoen:

Voor de opleider:

Iedere opleider VVLh/ BVL dient een erkenning aan te vragen voor opleiders. Deze erkenning kunt u aanvragen via VCAInfra ( info@vcainfra.nl ). Meer informatie vindt u hier


Voor de examinator:

 • Iedere examinator dient de examinatortraining te hebben gevolgd. Deze training wordt aangeboden door VCAInfra. Meer info vindt u hier.
 • Minimaal in het bezit van een B-VCA / VOL-VCA diploma.
 • Diploma TCVT W4-W08. Wilt u meer informatie over deze opleiding en waar en hoe u deze kunt volgen? Neemt u dan contact met ons op voor meer informatie op 010-2380340

Meer informatie over de eisen voor de opleider/ examinator kunt u vinden in het Uitvoeringsvoorschrift van VVL-h / BVL

Wilt u zich aanmelden om geaccrediteerd te worden? Neem dan contact met ons op via 010-2380340 of epcnexamens@epcn-examens.nl


Eisen voor de opleidings- en examenlocatie.

Alle info met betrekking tot de nieuwe kwalificatie staat beschreven in het nieuwe Uitvoeringsvoorschrift .


Tekeningen van de constructie kunt u opvragen bij EPCN. Neemt u contact met ons op via 010-2380340 of epcnexamens@epcn-examens.nl

door 18a7cf31cf5c057626341cbb9019fa6462d044c1 26 jun, 2017
Bij EPCN haal je je VCA in de maanden juli en augustus voor €49,95 (nederlandstalige examens) Voor een standaard anderstalig examen betaal je slechts €59,95. Prijzen zijn excl. BTW.

Deze prijzen zijn van toepassing op examens op onze locaties voor open inschrijvingen. Het resultaat wordt meteen de volgende dag geregistreerd in het CDR en het diploma wordt opgestuurd per post.

Aanmelden kan via  deze link
door 18a7cf31cf5c057626341cbb9019fa6462d044c1 26 jun, 2017

Examinatoren die het SOG praktijkexamen willen afnemen dienen voor de autorisatie, de training examinatorvaardigheden te volgen. Omdat de verantwoording, erkenning en registratie van de examinatoren volledig bij de Examencentra SOG ligt, dient de aanmelding vanuit het Examencentrum te geschieden. U kunt hiervoor een mail sturen naar epcnexamens@epcn-examens.nl . De training wordt door VCA Infra georganiseerd. Twee weken voor de trainingsdag ontvangt u de uitnodiging met alle informatie. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt VCA Infra het recht om een andere datum voor te stellen. Kosteloos annuleren kan tot twee weken voor de gekozen datum. De kosten voor de training bedragen € 275,00 (excl. Btw) per deelnemer. Dit is inclusief cursusmateriaal, koffie/thee, lunch en afsluitende toets. Locatie training: Examencentrum Amersfoort, Plotterweg 1, Amersfoort.

Data tweede kwartaal 2017

 • woensdag 13 september 2017
 • vrijdag 13 oktober 2017
 • vrijdag 24 november 2017
 • woensdag 13 december 2017

Heeft u hier vragen over, aarzel dan niet om contact op te nemen via epcnexamens@epcn-examens.nl  of 010-2380340

door 18a7cf31cf5c057626341cbb9019fa6462d044c1 08 jun, 2017
Op basis van de ontwikkeling van een toelichting op de nieuwe Eind- en Toetstermen (ETT) is een nieuw ETT document beschikbaar gekomen. In het document   VCA-ETT 2017-Opleiding met wijzigingen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in kleur:

•    De rode opmerkingen zijn wijzigingen t.o.v. de versie VCA-ETT 2017-Opleiding die al op de website stond
•    De groene opmerkingen zijn toevoegingen op de versie van de huidige 2016 ETT

In het document   VCA-ETT 2017-Opleiding   zijn de wijzigingen doorgevoerd maar niet aangegeven.

De vertalingen in Engels, Duits en Frans worden volgende maand gepubliceerd.

Een toelichting op de nieuwe ETT is voor de zomer te bestellen via de website van de SSVV, zodra de toelichting beschikbaar is zullen wij dit bij de nieuwsberichten VCA Examenbank laten weten.

Tot slot zijn de Toetsmatrijzen   VCA-Basis ,   VCA-VOL , en   VCA-VIL , die vanaf 1 september 2017 van kracht zijn, gepubliceerd.

Heeft u hier vragen over, aarzel dan niet om contact op te nemen via   epcnexamens@epcn-examens.nl of 010-2380340
Share by: